Keuring NEN3140 – OP-taken

U kunt contact met ons opnemen als u meer wilt weten over één van de onderstaande producten of diensten.

Keurmeester elektronische arbeidsmiddelen NEN3140

Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is een wettelijke verplichting sinds 1998. Ook in de VCA is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen.

Onze monteurs zijn opgeleid om zelfstandig keuringen aan elektrische gereedschappen en elektrisch vast opgestelde (400V) machines uit te voeren. Venema Communicatie B.V. heeft zijn monteurs opgeleid om deze keuring uit te voeren volgens de in de Arbowet gestelde eisen. Hiermee zijn ons monteurs voldoende onderricht om kleine herstelwerkzaamheden te verrichten aan elektrische arbeidsmiddelen.

OP-taken

Veel organisaties hebben tegenwoordig een brandmeld- en /of ontruimingsinstallatie in het pand. Soms vrijwillig, maar vaak verplicht door de verzekering of brandweer. In de NEN 2654-1 en -2 zijn alle eisen beschreven die noodzakelijk zijn voor een goed beheer, de controles en het onderhoud.

Onze monteurs bij Venema Communicatie B.V. zijn gecertificeerd en gespecialiseerd in opgeleid persoon/beheerderstaken van brandmeldinstallaties. Als gebruiker of beheerder van een gebouw bent u gebonden aan verplichtingen in het kader van onderhoud aan de brandmeldinstallatie, daaronder valt het jaarlijks onderhoud, en de maandelijkse beheerderstaken. Deze verplichte controles zijn noodzakelijk om de veiligheid voor personen en inventaris te garanderen. Wij kunnen voor u deze maandelijkse beheerstaken over nemen.

Wij werken volgens wettelijke eisen en richtlijnen en zijn op verschillende gebieden ISO gecertificeerd. Uw beheerderstaken zijn daarmee in vertrouwde handen.