Opgeleid persoon – Beheer taken

Veel organisaties hebben tegenwoordig een brandmeld- en /of ontruimingsinstallatie in het pand. Soms vrijwillig, maar vaak verplicht door de verzekering of brandweer. In de NEN 2654-1 en -2 zijn alle eisen beschreven die noodzakelijk zijn voor een goed beheer, de controles en het onderhoud.

Onze monteurs bij Venema Communicatie B.V. zijn gecertificeerd en gespecialiseerd in opgeleid persoon/beheerderstaken van brandmeldinstallaties. Als gebruiker of beheerder van een gebouw bent u gebonden aan verplichtingen in het kader van onderhoud aan de brandmeldinstallatie, daaronder valt het jaarlijks onderhoud, en de maandelijkse beheerderstaken. Deze verplichte controles zijn noodzakelijk om de veiligheid voor personen en inventaris te garanderen.

Venema Communicatie B.V. biedt u de mogelijkheid om de periodieke controles uit te besteden. Onze deskundige Beheerders voeren de maandelijks, 4-maandelijkse en 8-maandelijkse controles uit aan uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Wij werken volgens wettelijke eisen en richtlijnen en zijn op verschillende gebieden ISO gecertificeerd. Uw beheerderstaken zijn daarmee in vertrouwde handen.